تبلیغات
جنگ نرم - به كارگیرى انواع جنگ افزارها در جنگ
پنجشنبه 21 بهمن 1389

به كارگیرى انواع جنگ افزارها در جنگ

   نوشته شده توسط: علیرضا خسروی    نوع مطلب :جنگ نرم ،

به كارگیرى انواع جنگ افزارها در جنگ

قرآن می فرماید :

به ادامه مطلب بروید.

قرآن می فرماید :

((تا مى توانید در برابر آنان نیرو فراهم آورید))
ـ امام على (ع ) : مشركان را با هر وسیله ممكن , از آهن و سنگ و آب و آتش و جز اینها , باید كشت آن حضرت فرمود كه رسول خدا(ص ) اهل طائف را به منجنیق بست امام (ع ) فرمود : اگر در قلعه بـه هـمـراه مـشركان گروهى از مسلمانان نیز وجود داشتند و مشركان از خروج آنان جلوگیرى كردند و آنان را دربرابر خود سپر تیر نكردند به سوى مشركان تیر اندازى كنید و به مسلمانان اگر به زور در داخل قلعه نگهدارى شده اند هشدار دهید و تا مى توانید به آنها آسیبى نرسد و چنانچه به یكى از آنهاتیر زدید باید دیه اش پرداخت شود
ـ حـفص بن غیاث : از امام صادق (ع ) پرسیدم آیا جایز است در شهرى كه مردم آن حربى هستند و داخل آن زن و كودك و پیرمرد و اسراى مسلمان و تجار به سرمى برند , آب انداخت و آن را به آتش كـشـیـد یـا آن را به منجنیق بست تا مردمش كشته شوند ؟
فرمود : این كار را باید با آنان كرد و به خـاطـر وجـود چـنین افرادى نباید از مردمان حربى شهردست كشید و مسلمانان در قبال آنها نه دیه اى به گردن دارند نه كفاره اى

 

منبع:میزان الحکمه . جلد 3