تبلیغات
جنگ نرم - تجهیز افسران جنگ نرم به سلاح بصیرت
دوشنبه 25 بهمن 1389

تجهیز افسران جنگ نرم به سلاح بصیرت

   نوشته شده توسط: علیرضا خسروی    نوع مطلب :جنگ نرم ،

هر نوع جنگی بنا بر ماهیتی كه دارد لوازم و نیرو های متناسب با خود را می طلبد.از آنجا كه جنگ نرم از یك ماهیت فكری-فرهنگی برخوردار است لذا افسران این جنگ در جبهه خودی نیرو های نخبه و خواص جامعه هستند.همان طور كه طراحان سناریو های جنگ نرم نخبگان فكری دشمن هستند مبارزان و خنثی كنندگان جبهه خودی نیز می بایست از نخبگان و خواص جامعه باشند تا به زوایای پیچیده این جنگ و ترفند های نهفته در آن و اثرات و تبعات آن پی ببرند و عموم ملت را نسبت به آن آگاه سازند...

هر نوع جنگی بنا بر ماهیتی كه دارد لوازم و نیرو های متناسب با خود را می طلبد.از آنجا كه جنگ نرم از یك ماهیت فكری-فرهنگی برخوردار است لذا افسران این جنگ در جبهه خودی نیرو های نخبه و خواص جامعه هستند.همان طور كه طراحان سناریو های جنگ نرم نخبگان فكری دشمن هستند مبارزان و خنثی كنندگان جبهه خودی نیز می بایست از نخبگان و خواص جامعه باشند تا به زوایای پیچیده این جنگ و ترفند های نهفته در آن و اثرات و تبعات آن پی ببرند و عموم ملت را نسبت به آن آگاه سازند.

از آنجا كه دانشجویان به عنوان یكی از اقشار فرهیخته و نخبه فكری كشور محسوب می شوند لذا دانشجویان در خط مقدم این جنگ نرم قرار دارند.زیبا ترین تعبیری كه در این خصوص به كار رفته شده تعبیر مقام معظم رهبری است كه از آن تحت عنوان افسران جنگ نرم یاد كرده اند."در این جنگ نرم شما جوان های دانشجو افسران جوان این جبهه اید".(بیانات مقام معظم رهبری 8/6/88)
دشمن در جنگ نرم ضمن آنكه عموم جامعه را هدف قرار می دهد بر روی تغییر فكر و روش خواص برنامه ریزی مفصل و پیچیده ای می كند.وقتی در یك نبرد نرم دشمن بتواند خواص و نخبگان یك جامعه را با خود همراه سازد قطعا در همراه كردن و انحراف افكار عمومی و مسیر كلی یك جامعه مشكل چندانی نخواهد داشت.لذا دانشجویان به عنوان نخبگان فكری جامعه همان طور كه در مبارزه به عنوان افسر جنگ نرم شناخته
می شوند و در شكست توطئه های دشمن نقش برجسته ای دارند باید از این نكته غافل نباشند كه خود در تیررس آماج حملات جنگ نرم هستند.چرا كه تغییر ذهن آنان و همراهی آنان با طرح ها و برنامه های دشمن به معنای تغییر ذهن عموم خواهد بود.لذا دشمن در انحراف دانشجویان برنامه ریزی
كلانی كرده است.رهبر معظم انقلاب این سناریو دشمن را این گونه شرح می دهند:"امروز به گمان من هدف و آماج دشمن خواص است.چون خواص تاثیر می گذارند و در عموم نفوذ كلمه دارند"(بیانات 20/70/88)

اهمیت بصیرت در جنگ نرم
بصیرت در واقع به معنای بینش و شناخت نسبت به مسائل است.این واژه ماخوذ از واژه بصر به معنای چشم است ولی بصیرت به معنای دركی است كه پس از دیدن حاصل می‌شود درك و دریافتی  كه بعد از مشاهده یك شیء ملاحظه می‌شود.بصیرت وجه ممیزه تشخیص دشمن و دوست و یكی از مسائل بسیار پر اهمیتی است كه مورد تاكید بزرگان دین و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست.مسئله ای كه متاسفانه بسیاری از مدعیان نخبگی از داشتن آن محروم بوده اند و بعضا با محافظه كاری و مواضع چند پهلو نشان داده اند كه از بصیرت كافی و مورد تاكید رهبری نظام برخوردار نیستند و تبعات اقدامات این افراد، هزینه های گزافی بوده است كه نظام و مردم در برهه های مختلف پرداخت كرده اند.وقتی می‌گوییم كسی دارای بصیرت است به این معناست كه این شخص می‌تواند از ظاهر عبور كند و به باطن برسد و یك درك حقیقی پیدا كند یعنی همه چیز را به همان شكل واقعی خود ببیند.كسی كه بصیرت دارد مسئولیت هم دارد در حقیقت می‌توان این طور تفسیر كرد كه بصیرت و مسئولیت در كنار هم قرار می‌گیرند.انسان با بصیرت صاحب مسئولیت هم هست و باید به مقتضای درك درست از شرایط در جهت حاكمیت حقیقت تلاش كند.قطعا برای یك جامعه پیشرو كه می‌خواهد مسیرهای ناپیموده را طی كند وجود بصیرت یك ضرورت اساسی است و لذا باید توجه داشت كه ما برای رسیدن به حق خود در نظام بین‌الملل احتیاج به انسان‌های شجاع و پیشرو داریم كه راه را باز كنند و مسیر را برای حركت مردم به جلو بگشایند.در واقع بصیرت برای یك انقلاب بزرگ الهی مهمترین وسیله به حساب می‌آید و اگر چنانچه در جامعه ما بصیرت كافی نباشد بستر نفوذ دشمن فراهم می‌شود.نفوذ دشمن، ملت را از رسیدن به آرمان‌ها و اهداف انقلاب و منافع ملی دور می‌كند و به این مسائل آسیب جدی می‌رساند و به همین دلیل رهبر انقلاب بر روی این نكته تاكید دارند و می‌خواهند كسانی كه توان بصیرت افزایی دارند در این زمینه فعال باشند.مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته همواره بر موضوع بصیرت تاكید داشته و لكن به دنبال حوادث پس از انتخابات و دهمین دوره ریاست جمهوری و پیدایی فتنه عمیق در جامعه اسلامی در سخنرانی های متعددی و به صورت مكرر ، بصیرت را به عنوان یك نیاز و ضرورت برای آحاد جامعه بویژه نخبگان و خواص یاد آور شده و آن را عامل اساسی و مهم برای عبور از فتنه دانسته اند .